مقالات ضد عفونی کننده ها

روش های متداول در ضدعفونی سطوح
روش های متداول در ضدعفونی سطوح
ضدعفونی سطوح، یکی از ارکان اساسی در حفظ بهداشت و جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا در مراکز بهداشتی و درمانی و در صنایع غذایی و دارویی می باشد.
مروری بر محلول های ضدعفونی کننده سطوح
مروری بر محلول های ضدعفونی کننده سطوح
استفاده مؤثر از ضدعفونی کننده ها به عنوان بخشی از استراتژی چند گانه برای جلوگیری از عفونتهای بیمارستانی مطرح است.
بررسی روش های تصفیه/ضدعفونی هوا
بررسی روش های تصفیه/ضدعفونی هوا
عمده جمعیت انسانی در مراکز پرجمیعت زندگی و کار می کنند. و این تراکم جمیعت ریسک ابتلا به بیماریهای عفونی را افزایش می دهد.
پرسیدین RU
پرسیدین RU
ضدعفونی کنندها دسته‌ای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتری‌ها ، ویروس‌ها ، قارچ‌ها ، اسپور باکتریها ، آنها را از بین می‌برند و یا از رشد آنها جلوگیری می‌کنند.
محلول ضدعفونی کننده X-CID
محلول ضدعفونی کننده X-CID
ضدعفونی کردن یک مکانیسم برای از بین بردن میکروب های بیماریزا با هدف جلوگیری از ایجاد بیماری می باشد.