مقالات تجهیزات پزشکی

اتاق عمل (OPERATING ROOMS)
اتاق عمل (OPERATING ROOMS)
باید در نظر داشت که تمام موارد عفونت محل جراحی (SSI)قابل پیشگیری نمی باشند ولی بررسی ها نشان می دهند که 40 تا 60 درصد SSI بر اساس نوع عمل جراحی و تکنولوژی پزشکی فعلی قابل پیشگیری می باشد.