اخبار ایرانیان همگام

دریافت لوح تقدیر برترین ارائه کننده خدمات پس از فروش
دریافت لوح تقدیر برترین ارائه کننده خدمات پس از فروش
ایرانیان همگام مهر مفتخر به دریافت لوح تقدیر برترین ارائه کننده خدمات پس از فروش به مشتریان در مراسم اختتامیه نمایشگاه ایران هلث