اخبار نمایشگاه های بین اللملی ایرانیان همگام

حضور شرکت فناوری ایرانیان همگام مهر در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
حضور شرکت فناوری ایرانیان همگام مهر در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
به رسم هر سال ، امسال نیز شرکت فناوری ایرانیان همگام مهر در بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران هلث که از 29 خرداد ماه لغایت 1 تیرماه برگزار شد،شرکت نموده
حضور شرکت فناوری ایرانیان همگام مهر در هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان هلث
حضور شرکت فناوری ایرانیان همگام مهر در هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان هلث
بازدید مشاور وزیر بهداشت و درمان جناب آقای دکتر مسائلی