تشک مواج TurboFan

  • نوع محصول:تشک مواج
  • مدل: TurboFan
تشک مواج TurboFan
تشک مواج TurboFan
تشک مواج TurboFan

مشخصات کلی تشک مواج TurboFan

  • کاور دور زیپ دار کاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتی باکتریال
  • Blower Low Air Loss Mattress system
  • کاهش ایجاد زخم های بستر فشاری
  • ایجاد یک سطح کم فشار و غیر متناوب (یکنواخت)
  • میزان خروجی بهینه هوا
  • ازتقا سطح مراقبتی بیمار
  • مکانیسم Turbo برای پمپ تشک