دستگاه Plasmail Sentinel

دستگاه Plasmail Sentinel
دستگاه Plasmail Sentinel
دستگاه Plasmail Sentinel
دستگاه Plasmail Sentinel
دستگاه Plasmail Sentinel
دستگاه Plasmail Sentinel

مشخصات کلی دستگاه Plasmail Sentinel

Light and easy solution for securing high infectious risk areas
  • دارای 3 سطح جهت تنظیم Airflow(m3/h)
  • دارای صفحه نمایش (User Friendly)LED
  • قابلیت مانور منحصر به فرد
  • کاربری آسان
  • قابلیت تثبیت در محل مورد نظر
  • کم صدا
  • حداقل مصرف انرژی