Hepa Guardian

Hepa Guardian
Hepa Guardian
Hepa Guardian
Hepa Guardian
Hepa Guardian

مشخصات کلی Hepa Guardian

  • دارای صفحه نمایش (User Friendly)LED
  • MAX.AIR Flow range:2500 m3/h
  • فیلتراسیون:From U15 class(Output<1500m3/>h) to H14(Output>1500m3/h)
  • دارای 7 سطح جهت تنظیم Airflow بر مبنای حجم اتاق
  • حمل و نقل آسان
  • ظرفیت بالای دستگاه و حذف سریع پارتیکل