Hepa Sentinel

Hepa Sentinel
Hepa Sentinel
Hepa Sentinel
Hepa Sentinel
Hepa Sentinel

مشخصات کلی Hepa Sentinel

  • دارای صفحه نمایش (User Friendly)LED
  • MAX.AIR Flow range:1200 m3/h
  • دارای 4 سطح جهت تنظیم Airflow بر مبنای حجم اتاق
  • فیلتراسیونH14:
  • حمل و نقل آسان
  • قابلیت تثبیت در محل مورد نظر