اتاق ایزوله پرتابل IMMUNAIR

  • نوع محصول: اتاق ایزوله پرتابل
  • مدل: IMMUNAIR
اتاق ایزوله پرتابل IMMUNAIR
اتاق ایزوله پرتابل IMMUNAIR
اتاق ایزوله پرتابل IMMUNAIR
اتاق ایزوله پرتابل IMMUNAIR

مشخصات کلی اتاق ایزوله پرتابل IMMUNAIR

Immunair iso: mobile or stationary Protective environment for fast set-up of very high risk controlled areas(ISO) Deployable plenum to protect immunocompromised patients in BMT transplant, incology and immunology units.
  • فضای مراقبتی مطلوب جهت بیمار
  • دسترسی آسان کادر درمانی
  • دارای مدل های ثابت یا متحرک (پرتابل)
  • دارای صفحه نمایش عملکردی